mera fakta om djinner

2010-03-16 @ 19:03:09

Genom tiderna har det funnits olika åsikter angående Djinnernas existens. Det finns vissa som fullkomligt förnekar utan att ta till sig en bit av Djinn konceptet. Men genom tiderna har mänskligheten haft ett utbrett troende på alla möjliga sorters av fantasifoster. Man har trott på andar, pysslingar, och mer moderna påfund som rymdvarelser osv men man kan nog byta ut dem alla mot Djinn. Det finns starka bevis för att det finns Djinn och vilket bevis är starkare än koranen.

”Men Djinnerna skapade vi först av den kvävande vindens glöd” (15:27)

”Jag har skapat Djinnerna och människan endast för att dyrka mig” (51:56)

Vad är en Djinn?

Djinnerna är en del av skapelsen, inte som oss, men de delar många egenskaper med oss. De är begåvade med intelligens, frihet och makten att välja mellan rätt och fel. De särskiljer sig på ett mycket särskilt sätt de består av ett annat material. Allah informerar oss i åtskilliga ayat att han har skapat Djinnerna av eld. Till exempel i Koranen står det:

”Men Djinnerna skapade vi först av den kvävande vindens glöd” (15:27)

När skapades Djinnerna?

Djinnerna skapades före människan, det finns det ingen tvekan om efter att ni sett denna vers.

Vi hava ju skapat människan av svart bildbar lera. Men Djinnerna skapade vi först av den kvävande vindens glöd”(15:26-27)

Det exakta årtalet vet bara Allah och är i sammanhanget inte så viktigt, minns bara att de skapades innan människan.

Vilka typer av Djinn finns det?

Det finns tre olika typer av Djinn som det har sagts i en hatith från profeten (Allahs frid och välsignelse vare med honom). ”Det finns tre typer av Djinn. En typ som flyger genom luften en annan typ består av ormar och hundar. En tredje har sin bas på en plats men reser omkring.

Har Djiiner kroppar?

De lärda tvistar på denna fråga och det finns två olika sidor. En grupp säger att Djinnerna ej har någon egen kropp och att de ej hemsöker några andra kroppar och att de existerar självständigt. Den andra gruppen säger att de har kroppar men sen delar sig denna grupp ytterligare. Några anser att de har definitiva kroppar och att det finns en möjlighet att de har någon densitet. Andra säger att deras kroppar är så subtila att våra ögon inte kan se dem. Om Allah skulle stärkt våra ögon skulle vi sett dem.

”Han och hans anhang ser förvisso eder där I ej se dem” (7:27)

Om vi kunde se dem utan några barriärer mellan oss då skulle vi kunna se dem som de ser oss. Visserligen har de förmågan att göra sig synliga, men de väljer att hålla sig osynliga, för det mesta.

Har Har Djinner krafter nog att anta andra former?

Djinner har kraft nog att anta en skorbions hamn, hästhamn osv även människohamn till och med kraften att överta andras kroppar.

Djinns krafter!

Djinner har krafter som överstiger en människas. En av dessa är att byta skepnad en annan är kraften att röra sig otroligt snabbt. Det första exempel man kanske kommer på är när en Ifrit lovar Sulayman att hämta Drottning av Yemen till Jerusalem innan Sulayman hann resa sig.

”En Demon bland Djinnerna svarade: Jag ska skaffa dig den innan du står upp från din plats”(27:39)

Det visar egentligen bara två av deras förmågor och de kan ha fler. Men det visar att de är starkare och snabbare än människan, det behöver inte betyda att detta är deras enda talanger.

Dör Djinn?

Det är ingen tvekan om att Djinner faller under Allahs lag som man kan finna i koranen.

”Var och en som finnes på henne ska förgås. men din herres ansikte förbliver bestående i härlighet och ära. Vilken av eder herres välgärningar håller ni då för lögn” (55:26-28)

Hur länge de lever vet vi ej

”Då sade han: Så stanna bland de som få anstånd. Han svarade: Därför att du bragt mig på fall, ska jag sannerligen lägga mig i försåt för dem på din väg, den rätta vägen. (7:14-15)

Vilket visar att det finns andra som fått anstånd. Koranen visar däremot inte om det är alla Djinn som är inräknade så det är inte uteslutet att det finns fler än Iblis. Om det finns fler behöver det inte ödvändigtvis betyda att det gäller för alla Djinn. Det finns kompanjoner som har dödat Djinn som har antagit andra kroppar.

Djinns plikter

Alla lärda är överens om att Djinner är ansvariga för sina handlingar. De av dem som tror kommer in i paradiset och de som inte tror hamnar i helvetet. De blir inte till lera som djuren. Djinner har samma plikter som människan. Men djinnernas erfarenheter och lagar är annorlunda än människans lagar så vad man har förbjudit dem och tillåtit dem är helt annorlunda.

Religioner och sekter bland Djinn

Allah berättar för oss att Djinnerna säger:

”Förvisso finns det rättfärdiga bland oss och även sådana som icke tro; vi tillhöra olika riktningar” (72:11)

”Förvisso finns det bland oss de som omfatta Islam och de som vika av från vägen och som omfatta Islam, dessa väljer en rätt väg. Men vad de dem beträffar som vika av från vägen så varde de bränsle åt helvetet” (72:14-15)

Belönas Djinner för deras handlingar?

De skolade har två åsikter som går brett i sär på denna punkt. En grupp säger att Djinnerna belönas och bestraffas. Den andra gruppen säger att deras enda belöning är att slippa helvetet. De kommer att beordras bli damm som Djinnerna. Det första är att föredra eftersom koranen indicerar på detta när Allah säger

”För var och en finns olika grader i fråga om vad han uträttat, ty din herre är icke likgiltig för vad de göra” (6:132)

Kan Djinnerna få barn?

Djinnerna förökar sig som Adams barn. Men det finns mer av dem.

 Äter och dricker Djinner ?

Det finns tre olika meningar på denna punkt. Den första är att ingen av dem dricker eller äter. Den andra är att det finns vissa som dricker och äter. Den tredje är att alla dricker och äter. De som håller sig till den sista punkten tvistar om hur de äter, vissa säger att de dricker och äter genom sniffning och inandning, detta stöds inte av några bevis. Andra säger att de tuggar och sväljer som en vanlig människa.

Djinners hem

Djinner lever över hela jordklotet även om de mest bor i öknar, ruiner och smutsiga platser som toaletter o gravplatser. Det finns traditioner från profeten som säger att det är förbjudet att be i toaletter och på gravplatser. 

Djinner och kunskap

Som det finns bedjande bland människor finns det bedjande bland Djinner. Vissa av dem äger mängder av visdom.

Är det tillåtet att fråga Djinner om framtiden?

Någonting som det inte finns några tvivel om är att Allah har givit Djinner kraften att resa stora avstånd på kort tid.

” En Ifrit bland Djinnerna svarade: Jag kan skaffa dig den innan du står upp från din plats” (27:39)

Om någon för sig att fråga en Djinn om en händelse som har hänt i ett fjärran land är det möjligt att han har kunskap nog att besvara frågan. Eller att han frågar en annan Djinn om svaret, kan man mycket väl få ett svar som tillfredsställer ens behov. Att fråga en Djinn om en händelse som ej har skett och tro det, baserat på fakta att de vet det dolda, är shirk. Det grundar sig på att när Profeten blev tillfrågad om det var Okej att gå till en siare. Gå inte till dem, svarade han: Gå inte till dem. Bönen till den som går till en siare kommer inte accepteras i fyrtio dagar.

Ser Djur Shaytan?

Det finns djur som kan se Shaytan. Profetens sa: När ni hör en Tupp gola fråga då gud om belöningar för den har sett en ängel. När du hör en åsna skria sök då skydd hos Allah för den har sett Shaytan. (Al Bukhari). Det finns troligtvis fler djur som kan se Shaytan bland annat hundar

Tron på mytvarelser!

Människor tycks ha en förmåga att mycket lätt tro på fantasifoster. Många har fått för sig att de har sett ett UFO och andra varelser sammankopplade med rymden. Som jag poängterade i början skulle ni minnas att Djinner skapades innan oss. Detta försprång kan mycket väl lett till att Djinnerna kommit längre på det vetenskapliga planet. Detta kan innebära att de har uppfunnit saker som vi aldrig ha sett, som kan verka mycket fascinerande för oss att se. Dessutom har kanske Djinnerna valt tillfällen för att visat sig som förvirrat människor. Detta kan i princip förklara en mängd olika fenomen som spöken, pysslingar, rymdvarelser andar osv.

2010-03-16 @ 18:37:46</smallM

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s