Tron på änglarna i islam

2010-03-18 @ 23:07:43

Liksom djinnerna är änglarna osynliga varelser, men de följer i allt Guds vilja och lever således i islam.
Den största och mäktigaste är Gabriel, som genom tiderna varit Guds sändebud till de olika profeterna.

Varje människa följs under hela sin levnad av två änglar som bokför varje gärning människan utför.
Eftersom änglarna trots sin höga position endast är skapelser är det otänkbart att tillbe eller dyrka dem.
Änglarna tänks vara könlösa varelser som inte förökar sig och de är skapade av ljus.

Då själen vid människans död lämnar hennes kropp utfrågas den döde av änglarna Munkar och Nakîr om sin tro.
Därefter tilldelas den utfrågade en speciell plats i väntan på den yttersta dagen.
När den ska infalla vet endast Gud. Under domens dag skipar Gud total rättvisa och skiljer de rättfärdiga från de orättfärdiga.

Tron på änglarna

Änglarna är skapelser från den värld som är dold för oss människor. Dessa änglar dyrkar Allâh och äger inga gudomliga egenskaper. Allâh har skapat dem av ljus och gett dem en fullständig underkastelse under Hans kommendering, och förmågan att utföra den.

Allâh säger: ”Honom som allt och alla i himlarna och på jorden tillhör! De som står nät Honom håller sig inte för goda att tjäna Honom och de förtröttas inte.” [21:19-20]

De är många till antalet, ingen kan räkna dem utom Allâh. Tron på änglarna består av fyra kategorier

1. Att tro på deras existens

.2. Att tro på dem vars namn är kända för oss, som Gabriel, och att generellt sett tro på dem vars namn vi inte känner till.

3. Att tro på vad vi känner till om deras egenskaper. Ett exempel är ängeln Gabriel som profeten såg i sin rätt form som han skapats i. Han hade då 600 vingar och täckte hela horisonten

Änglarna kan genom Allâhs kommendering ta en människas form. Detta inträffade Gabriel när Allâh sände honom till Maria och han visade sig som en man för henne. [Se Koranen 19:17]

Han gjorde även det när han kom till profeten då han satt tillsammans med hans följeslagare. Gabriel visade sig då i form av en välklädd man i extremt vita kläder och med ett extremt svart hår.

Det syntes inga tecken på honom som tydde på att han hade rest och ingen av följeslagarna kände igen honom. Han satte sig ned jämte profeten och vilade sina knän mot hans och placerade sina handflator på hans lår. Han frågade sedan profeten om islâm, îmân och ihsân samt Timmen och tecknen inför den. Profeten besvarade hans frågor varpå han gick. Profeten sa då: ”Det var Gabriel som kom för att lära er om er religion.”

På ett liknande sätt visade sig änglarna som Allâh sände till Abraham och Lot när de gestaltade sig som människor.

4. Att tro på det vi känner till om de handlingar de utför i enlighet med Allâhs – den Högstes – kommendering. Exempel på detta är deras tasbîh och dyrkan av Allâh, dag som natt och utan att bli trötta på det eller visa lathet.

Vissa änglar kan ha speciella uppgifter:
Gabriel:

al-Âmîn (den betrodde) med Allâhs uppenbarelse. Allâh sänder honom till profeterna och sändebuden.

Mikael: Ansvarar för al-qatr, dvs. regn och växtlighet. [Se al-Bidâyah wan-Nihâyah av Ibn Kathîr, vol. 1, s.50]

Israfel: Ansvarar för att blåsa i Basunen under den dag då Timmen inträder och skapelsen kommer att återuppresas. [Se Fathul Bârî av Ibn Hajer al-‘Asqalânî, vol. 11, s. 368]

Malakul Mawt [Dödsängeln]: Betrodd med att föra ut själarna vid dödsögon-blicket. [Allâh säger: ”Säg: ‘Dödens ängel, som har satts att vaka över er, skall [en dag] samla in era själar och därefter förs ni åter till er Herre.’” [32:11]

Änglarna ansvariga för skötet: När embryot har varit fyra månader i moderns sköte sänder Allâh en ängel till det och beordrar ängeln att nedteckna dess försörjning, livslängd, handlingar och om det kommer att tillhöra de olyckliga eller de välsignade (i det Nästkommande).

Änglarna utsedda för att bevittna och nedteckna vad Adams söner (människosläktet) gör: En sitter på den högra axeln och den andra på den vänstra på varje person. [Allâh – den Upphöjde – säger: ”Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som [känner er och] vet vad ni gör.” [82:10-12] och ”När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida, kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].” [50:17-18]

Änglarna utsedda för att förhöra den som avlidit efter att han har begravts: Två änglar kommer och frågar honom om hans herre, religion och profet. [När den avlidne har begravts kommer två svartaktiga änglar med blåa ögon. En kallas för Munkar och den andre för Nakîr. De kommer till honom och de frågar om Allâh, profeten och hans religion. Tron på änglarna medför stora fördelar

Tron på änglarna medför stora fördelar, bland dem är:

Medvetenhet om Allâhs storhet, kraft och auktoritet. Utan tvekan är storheten i skapelsen av änglarna på grund av Skaparens storhet.

Att man tackar Allâh för Hans omtanke om Adams barn då Han utsett vissa av dessa änglar till att skydda dem, nedteckna deras handlingar och andra intressen.

Att man älskar änglarna för vad de har utfört i dyrkan av Allâh.

Vissa av dem som har vikt av från den raka vägen förnekar att änglarna har äkta former. De säger att de representerar kraften i vad som kan vara gott i skapelsen. Denna åsikt motsäger sig Allâhs skrift, Hans sändebuds sunnah och vad det råder koncensus kring bland muslimer. Allâh säger:

Gud ske lov och pris, himlarnas och jordens Skapare, som sänder änglarna som Sina budbärare, försedda med två eller tre eller fyra vingpar.” [35:1]

Om du kunde se förnekarna av sanningen när änglarna i dödsögonblicket tar emot deras själar och slår dem i ansiktet och i ryggen. [8:50] ”

Om du kunde se de orättfärdiga när de ligger för döden och änglarna sträcker ut händerna [mot dem och ropar]: ‘Låt själen fara! I dag skall ni få lida ett förnedrande straff för de lögner ni yttrade om Gud och för att ni av högmod vägrade att lyssna till Hans budskap.’ [6:93]

Och när skräcken [efter uppståndelsen] har släppt sitt grepp om deras hjärtan, skall de fråga [varandra]: ‘Vad sade er Herre till er?’ – och få svaret ‘Sanningen; Han är den Höge, den Väldige.’ [34:23]

Allâh har även sagt om människorna i Paradiset:

Och änglarna kommer emot dem från alla portar [och välkomnar dem: ‘Fred! [Detta är lönen] för ert tålamod och er uthållighet!’ Vilken lycka i dessa eviga boningar! [13:23-24]

källanvisningar:
Änglarnahttp://www.religion.gotland.se/islam.htm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s