Tron på Guds änglar

2010-03-18 @ 23:31:43

Kanske lite upprepning från föregående text men ville också ta med den här sidan om änglarna också. Jag är medveten om att för en icke muslim som läser mina inlägg nu som jag har skrivet så kan det vara lite svårt att ta in och förstå allt.

Men jag tycker själv att detta ämne är så intressant. Änglar är alltid något som har fascinerat mig.

Änglarna har inte någon materiell existens och är inte förnimbara för det mänskliga ögat, deras osynliga väsen är sysselsatta med universums förvaltning i uppdrag av gud, de liknar inte oss och är inte guds barn, de kan inte avvika från guds befallningar.Dessa är varelser som har en annan natur än människan, medan människan är skapade av jorden, är änglarna skapade av ljus, därför kan människorna – med undantag av profeterna – inte se dem i deras ursprungliga natur, utan bara om de tar fysisk gestalt. Vår kunskap om dem är alltså nästan helt baserad på vad gud och hans profeter berättar för oss, men varför skulle vi bry oss om att lära känna till dem ? jo, därför att de spelar en stor roll i handhavande av våra angelägenheter.Kunskapen om dem kan kanske sägas vara nyttig på samma sätt som att kunskap om naturlagarnas funktion och andra människors beteende är nyttig. Vi har fått veta att dessa nästan oräkneliga varelser, som är ytterst mäktiga, skapats på ett sådant sätt att de alltid lyder och aldrig motsätter sig de gudomliga befallningar samt att de oavbrutet tjänar och aldrig tröttnar på att tjäna herren ( Sura 21:19-20; Sura 66:6 ).

Men trots detta står de – såsom art – på en lägre nivå än människan, vilket symboliseras av det faktum att de, när Adam skapades, befalldes att nedfalla inför honom såsom hälsning och ett tecken på respekt ( Sura 17:70 har av några kommentatorer angetts som bevis för att människorna står på en högre nivå än änglarna, Ibn Kathir i sin förklaring av Koranen ).

Här är några av änglarnas handlingsområden som berör människorna. Deras huvuduppgift, från vilken deras namn kan härledas, är att överlämna guds budskap till hans utvalda profeter, för detta hedesuppdrag utses främst deras ledare Gabriel ( eller Djibrill som namnet uttalas på arabiska ).

 

” Detta är sannerligen en ärevördig budbärares tal med stor makt hos tronens Herre, åtlydd och trovärdig ”


(Koranen (81:19-21))
Ett budskap som frambärs av varelser med en sådan natur når med säkerhet sin bestämmelseort intakt, änglarna omger oss på alla sidor, de observerar och noterar alla våra handlingar, goda och dåliga, de för en fullständig uppteckning över varje människas liv. Efter döden skall vi föras inför gud och änglarna av ger då en fullständig redogörelse för vårt livsverk på jorden.De medverkar vid förorsakandet av händelser som verkar vara rena naturfenomenen, såsom vind, regn och död ( Sura 50:17-18 ). De har t.o.m. fått i uppgift att hjälpa de troende genom att kämpa på deras sida under krig ( Sura 2:124 ) samt genom att beskydda dem ( Sura 13:11 ) och be för dem ( Sura 40:7 ).

 


©IslamGuiden:   info@islamguiden.com
www.islamguiden.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s