Din arbetskamrat kan vara psykopat

FAKTA

Klarar inte regelverket – inget botemedel finns
Psykopati, psykopatisk personlighets-störning, karaktäriseras bland annat av frånvaro av skuldkänslor, oförmåga till sympati och oförmåga att underordna sig regelverk.
Det finns i dag inget botemedel mot psykopati.
Störningen är inte klart avgränsad utan glidande, från lättare drag till grav störning.
Mellan två och tre procent av befolkningen i stort kan ha personlighets-störning med psykopatdrag, enligt beräkningar av forskare.
Så gott som all forskning rör kriminella psykopater.

Läs mer om
Den nya tekniken är ett paradis – för psykopaterna.
Med charm och driftighet duperas arbetskamraterna.
– Gemensamt för alla psykopater är att de driver igenom sin vilja utan hänsyn till andra, säger Sten Levander, professor i psykiatri.
Ungefär 300 000 svenskar har personlighetsstörning med psykopatdrag, enligt forskare. Nästan alla studier rör kriminella, men experter anser att de flesta psykopater finns utanför murarna i full frihet. – Under kontroll i en eller annan form fungerar de ofta bra. Det finns inget begåvningshandikapp knutet till psykopati, begåvade psykopater med socialt nätverk och tur kan fungera väl på en arbetsplats, säger professor Sten Levander, Lunds universitet. Han nämner några yrken där psykopater med framgång kan verka: journalist, skådespelare, musiker, politiker. Och inomnäringslivet – under en kort tid.

”Kan gå över lik”

Organisationsexperten Jan Forslin, professor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, gissar att psykopatens spelrum ökar när nya yrkesområden växer fram. IT-branschen under 1900-talets sista år och den amerikanska kapitalismen under föregående sekel är två exempel: Sten Levander, professor. – Det handlar ofta om driftiga personer som kan gå över lik. Rövarbaroner har lättare att bygga imperium i nya miljöer, utan väletablerade regler. Smarta psykopater snackar sig fram till sitt mål, mindre begåvade tar till våld. Sten Levander har under flera årtionden studerat den här typen av personlighetsstörning. Psykopaten är i 19 fall av 20 en man.

”Storhetsvansinne vanligt”

– En av fyra intagna i ett svenskt normalfängelse har diagnosen, säger Levander. Hänsynslöst utnyttjade av andra människor och storhetsvansinne är utmärkande. – Personer med psykopatdrag kan manipulera en i taget i en grupp, härska genom att söndra. Därför kan det ta tid innan de avslöjas, säger organisationsexperten Lena Gustafsson, legitimerad psykoterapeut. Den amerikanske psykologen Paul Babiaks testade för ett par år sedan hundra chefer och kom fram till att åtta av dem kunde klassas som psykopater.
Källa: Expressen