Kroppsspråk .

 

Trots att kroppsspråket är mycket äldre än talspråket, var det först på 1960-talet man började utforska detta. Man fann att ett meddelandes genomslagskraft bara till 7 % består av ord. Röstläge, tonfall mm utgör 38 % och 55 % är icke verbala signaler. 

Det var hur du såg ut när du sa det, inte vad du egentligen sa.

Människor skaffar sig 60-80 % av sitt första intryck av en ny person på mindre än fyra minuter, huvudsakligen baserad på kroppsspråket.

 

Innan vi går igenom olika kroppssignaler är där några viktiga regler:

 

 • Läs gesterna tillsammans. En gest är som ett enstaka ord, och ett ord kan ha flera olika betydelser. Först sett i sammanhang ser man betydelsen.
 • Stämmer kroppssignalerna med orden? Forskning har visat att icke-verbala signaler gör omkring fem gånger så stort intryck som verbala, och att särskilt kvinnan förlitar sig på det icke-verbala budskapet och ignorerar det verbala när de två inte stämmer överens.
 • Läs gesterna i sitt sammanhang. Om en man kryper ihop en kall vinterdag betyder det inte att han är osäker eller negativ, men att han fryser
 • Barn är lättare att avläsa än äldre.

 

 

 

Händernas makt

 

Människor som är ärliga använder händerna och visar upp handflatorna, medan de som inte talar sanning döljer händerna. Överallt används den öppna handflatan för att ge intryck av hederlighet och rättframhet.

Vänder du handflatan uppåt är det en undergiven och icke-hotfull gest som i utvecklingsperspektiv visar att man är obeväpnad. Vänder du handflatan neråt ger det intryck av auktoritet. Adolf Hitler använda en av historiens mest uppmärksammade handflatan neråt signaler. 


En knuten hand med ett pekande finger väcker negativa känslor, särskild om det pekande fingret används som en symbolist klubba som talaren slår med för att få lyssnaren att lyda. Genom att sätta tummen mot pekfingret undviker man att skrämma åhörarna.

Handskakningen är ett minne från vårt förflutna. När primitiva stammar träffades under vänliga förhållanden höll de armarna utsträckta med exponerade handflator för att visa att de inte hade några vapen. Under romartiden var det vanligt att ha en kniv gömd i ärmen, så för att skydda sig utvecklade romarna en hälsningsgest där de grep om varandras handleder.

Den moderna formen av den antika hälsningsritualen, handgreppet och skakningen handflata mot handflata, började användas på artonhundratalet för att besegla affärsavtal mellan män av samma ställning. Den har först blivit allmän under de senaste hundra åren. I vissa länder är det ovanligt att man skakar hand med kvinnor, och i många muslimska länder är det direkt olämpligt. 

Man kan visa dominans i handslaget genom att låta handflatan peka neråt, medan underkastelse visas genom att handflatan pekar uppåt. Jämbördighet visas med vertikala handflator. Vill Du neutralisera ett dominant handslag lägger du din andra hand över mot partens i ett dubbelt handslag. Det dubbla handslaget är populärt över hela världen för att visa samhörighet inom en grupp, men bör inte användas om du inte har något personligt förhållande till motparten. Man kan lägga sin andra hand på motpartens hand, underarm, armbåge, överarm eller axel, ju längre upp på armen man lägger sin andra hand desto intimare.

Att gnugga händerna är ett sätt för människor att visa att de har positiva förväntningar. Att gnida tummen mot pekfingret eller fingertopparna är vanligt när man förväntar sig pengar.

De knäppta händerna visar tecken på frustration, som är stigande efter vilken höjd personen håller händerna.

 

Bland ledare och kungligheter är det vanligt att gå med huvudet högt, hakan framskjuten och ena handryggen i den andra handflatan bakom ryggen. Denna hållning hör ihop med överlägsenhet, självsäkerhet och makt. Om man istället griper tag i handleden eller armen förmedlar man ett helt annat intryck. Det signalerar irritation och ett försök till självkontroll.

Tummarna används för att visa dominans, säkerhet och ibland aggressivitet. Män och kvinnor som tycker sig ha en överlägsen ställning stoppar ofta händerna i fickorna men låter tummarna synas. Ibland stickar tummarna upp ur bakfickorna som om personen försöker dölja sin dominanta attityd. När man pekar med tummen på en annan person används den som signal för löje och respektlöshet.

När den ena handens fingrar pressar lätt mot den andras så att de bilder en spira (kyrkspiran) signalerar det självförtroende och överlägsenhet. Signalen kan vara sänkt eller höjd. (se bild)Ta dig tid att träna handslaget. Håll alltid handflatorna vertikala och tryck lika hårt som motparten, skaka inte mer än ca tre gångar.

 

Leendet

 

När du ler mot en annan person kommer han nästan alltid att besvara leendet, vilket ger positiva känslor hos både dig själv och motparten. Dina relationer förbättras dramatisk om du gör det till en vana att le och skratta ofta. I grunden är leendet en underkastelsesignal som visar om en främling är vänlig eller aggressiv.

Ett naturligt leende ger typiska rynkor runt ögonen, vid ett falsk leende ler man bara med munnen, leendet kan bli maskaktigt, speciellt på den ansiktshalva som styrs av den icke dominanta hjärnhalvan. Detta är särskild tydligt vid det förvridna leendet, som visar motsatta känslor på ansiktets båda sidor (förmedlar sarkasm). Leende med spända läppar (som döljer tänderna) visar att vederbörande bär på en hemlighet, som hon inte vill avslöja. En variant av detta var Dianas leende: Med huvudet nerböjd och bortvänd tittade hon upp och log med spända läppar, vilket gav intryck av ungdomlighet, lekfullhet och hemlighetsfullhet. (se bild)Ju äldre vi blir, desto allvarligare blir vi. En vuxen skrattar i genomsnitt femton gånger dagligen; ett förskolebarn fyrahundra gånger. Att medvetet framkalla leenden och skratt påverkar hjärnaktiviteten så att vi lättare känner spontan glädje. Skratt stimulerar bl.a. bildningen av endorfiner (det kroppsegna morfinet) som dämpar stress och får oss att må bättre. Bara 15 % av våra skratt hör ihop med skämt. Skrattet har mera med gemenskap att göra, ju mer social en situation är, desto oftare skrattar människor och desto längre varar varje skratt. Underlydande personer ler mer i närvaro av dominerande och överordnade personer. Kvinnor ler betydligt oftare än män.

 

Ögonsignaler

 

Vi är fascinerade av ögonen och deras effekt på mänskligt beteende. Ögonkontakt reglerar samtal, ger signaler om dominans eller ligger till grund för misstanker om lögn. Under en stor del av den tid vi är ansikte mot ansikte med någon tittar vi motparten i ögonen. Blicken kan vara den mest avslöjande och ärliga av alla mänskliga kommunikationssignaler då pupillerna förändras oberoende av medveten kontroll. När en person blir upphetsad kan pupillerna bli upp till fyra gånger större än normalt. Vrede kan däremot göra att pupillerna drar ihop sig.

Ökningen av pupillens storlek är förknippat med mental aktivitet som har att göra med problemlösning. Pupillen är som mest vidgad när personen hittar lösningen. Ögonen är en nyckelsignal vid uppvaktning, och syftet med ögonmakeup är att understryka dem. Om en kvinna känner sig attraherad av en man vidgas hennes pupiller när hon ser på honom.

Man vet ännu inte hur ögonsignalerna skickas och tolkas. Kvinnor är bättre på att tolka dessa och kroppsspråk i övrigt. Autistiska personer – som ofta är män – klarar sig sämst. 

Att snabbt höja ögonbrynen och sedan sänka dem igen har alltid en social hälsningssignal hos människan, som det f.ö. också är hos primaterna. Den gyllene regeln är att alltid vifta med ögonbrynen åt människor du tycker om och till dem du vill ska tycka om dig. Människor visar dominans eller aggression mot andra genom att sänka ögonbrynen, medan höjda ögonbryn är ett tecken på underkastelse. Att sänka ögonlocken samtidig som ögonbrynen höjs, blicken vänds uppåt och läpparna säras lätt är en signal som kvinnor har använd i århundraden för att visa sexuell underkastelse.Det betyder mycket hur länge man håller blickkontakten, tidslängden för ögonkontakt avgörs delvis av kulturen. För att bygga upp ett gott förhållande till en person ska du i de flesta kulturer möta hans blick mellan 60-70% av tiden. Underordnade personer brukar först titta bort. Att inte vända bort blicken är därför ett subtilt sätt att utmana eller visa att man har avvikande mening.

 

Kvinnor har ett bredare synfält än män, som i denna jämförelse har ett ”tunnelseende”. Män avslöjar därför mycket lättare vad de tittar efter än kvinnor.

När en kvinna vill fånga en mans uppmärksamhet från andra sidan av ett rum möter hon hans blick, håller kvar den i två eller tre sekunder och tittar sedan ner. Många män behöver flera inviter för att förstå budskapet. När kvinnan har fått mannens uppmärksamhet använder hon ofta en mindre version av ögonbrynsviftningen, som bekräftar att signalen var avsedd för honom.

När en person möter din blick under mer än två tredjedelar av samtalstiden betyder det antigen att du är intressant eller tilldragande – i vilket fall pupillerna är vidgade – eller också känner han sig fientligt eller utmanande inställd – i vilket fall pupillerna är sammandragna. 

En normal, avslappad blinkningsfrekvens är sex till åtta blinkningar per minut, och ögonen är slutna bara en tiondedels sekund. Pressade personer, exempelvis sådana som ljuger, brukar öka blinkningsfrekvensen dramatisk. När blinkningen är förlängd, kanske till två – tre sekunder är det ofta ett omedvetet försök att blunda för en person som upplevs som tråkig, ointressant eller underordnad.

När en person kastar med ögonen från sida till sida är det ett tecken på att han är osäker och söker efter en flyktväg.

 Fyra slags blickar

 

Den sociala blicken: Vid ett socialt möte vilar betraktarens ögon under 90 % av tiden på ett område mellan motpartens ögon och mun.

Den intima blicken: En blick som går från ögonen via hakan och neråt. På nära håll till bröstkorgen, på avstånd fortsätter blicken ännu längre ner.

Den auktoritära blicken: Föreställ dig att en person har ett tredje öga mitt i pannan och titta på det triangelformade område mellan hans ”tre” ögon. Med denna blick sätter du tumskruvar på motparten.

Maktblicken: Behåll ögonkontakten och försök låta bli att blinka, låt ögonen smalna. Om du flyttar blicken mellan flera personer rör du ögonen först och låter sedan huvudet följa efter, medan axlarna förblir stilla.

 

Vilken kanal är du inställd på?
35 % föredrar att få information visuellt. 25 % föredrar den auditiva vägen. 40 % vill helst ta emot informationen via känslosinnena.

En persons ögonrörelser kan avslöja vad han tänker på: Hans ögon rör sig uppåt när han minns något han sett. Om han minns något han hört rör sig ögonen åt sidan och han lägger kanske huvudet på sned. Om han minns något han rört vid tittar han nedåt höger, och när han talar tyst inom sig tittar han nedåt vänster.

 

Huvudgester

 

Bugningen är en undergiven gest, nickningen visar att vi accepterar motpartens synpunkt. En långsam nickning visar intresse. Snabba nickningar visar att man hört tillräckligt och själv vill få ordet. Huvudskakning från sida till sida betyder nej. När någon försöker ge dig rätt samtidig med att han skakar på huvudet gör du klokt i att vara skeptisk till hans ord.

Höjd huvud så halsen exponeras signalerar överlägsenhet, oräddhet eller arrogans. Huvudet på sned visar intresse eller underkastelse. Huvudet neråt visar en negativ, dömande eller aggressiv inställning. Huvudet mellan axlarna signalerar undergivet ursäktande attityd. 

Om revir och personligt utrymme
I likhet med de flesta djur har varje människa sin egen personliga, bärbara ”luftbubbla” som han ständigt bär med sig. Hur stor den är beror på hur nära det var mellan människorna på platsen där personen växte upp. Det personliga utrymmet är därför kulturellt bestämt. Vid tolv års ålder har barn lärt sig gränserna för våra revir, som kan brytas ner i fyra olika zoner:

 

 • Den intima zonen mellan 15-45 cm. Här tillåts bara intrång av personer som står oss känslomässigt nära.
 • Den personliga zonen mellan 46-122 cm. Det är det område vi har omkring oss när vi står på en social tillställning.
 • Den sociala zonen mellan 122-360 cm betecknar det avstånd vi håller till främlingar.
 • Den offentliga zonen över 360 cm är det avstånd som känns behagligt för oss när vi vänder oss till en större grupp människor.

 

Vi tolererar att främlingar tränger in i våra personliga och sociala zoner, men när de invaderar vår intima zon orsaker det fysiologiska förändringar hos oss (stressreaktion).

Kvinnor står lite närmare varandra, vänder sig mer mot varandra och rör mer vid varandra än vad män gör med andra män.

Trängseln på koncerter, biografer, tåg och bussar orsakar oundvikliga intrång i andra människors intima zoner. Detta utlöser ett beteende man kallar maskering: Prata inte med någon, undvik ögonkontakt, visa upp pokeransikte, fördjupa dig i en tidning eller en bok. Minimala kroppsrörelser. Människorna omkring oss blir ”icke- personer”, vad oss anbelangar existerar de inte, och därför reagerar vi inte som om vi blev angripna när någon av dem oavsiktligt tränger in på vårt revir. 

När folksamlingen blir tätare får varje person mindre utrymme och kan börja känna sig fientlig. Det gör att mobben blir argare och otäckare, och slagsmål kan lätt utbryta. Det är därför att områden där människor bor tätt tillsammans har den högsta frekvens av brottslighet och våld.

 Ett närmande kan vara att gå in i motpartens intima zon. Om närmandet avvisas tar motparten ett steg bakåt, om det accepteras låter personen inkräktaren vara kvar.
Ju närmare människor står varandra känslomässigt, desto närmare varandra står de också rent konkret.

Kulturellt är där stora skillnader på storleken av den intima zonen. Sydeuropéer har intima avstånd på bara 20-30 cm. Mellan storstad och landsbygd finns också stora skillnader, t.ex. visar detta sig i hur långt man sträcker fram armen för att hälsa eller om man t.ex. föredrar att vinka till varandra.

Motorfordon tycks ha en förstorande effekt på människors personliga utrymme. I en del fall utökas det så mycket som 10 gånger normal storlek.

 

Benen avslöjar vad hjärnan vill göra

 

De flesta människor är medvetna om sitt ansikte och vilka miner och gester de visar upp. Mindre medvetna är vi om armar och händer och allra minst om benen.

Antalet omedvetna fotrörelser ökar kraftigt när man ljuger. Om du inte vet ifall motparten ljuger för dig, ta en titt under skrivbordet.

Särade eller icke korsade ben visar en öppen eller dominant attityd, medan korslagda ben avslöjar osäkerhet eller en avvisande inställning.

 

De fyra vanligaste sätten att stå:

 

Givakt: Typisk neutral ställning som används när man står över för auktoriteter.

Benen isär: Dominanssignal, man tänker inte ge sig iväg.

 

Foten framåt: Vi pekar med främre foten åt det håll vi vill gå. I en gruppsituation pekar foten på den mest intressanta person, men när vi vill gå därifrån pekar den mot närmsta utgång.

 

Benen i kors: Personer som befinner sig bland främlingar står ofta med armar och ben korsade. Detta är typisk för en avvisande eller defensiv attityd. När personerna börjar trivas tillsammans särar de först på benen och sätter fötterna i givaktställning. Sedan faller armen som ligger överst ner, och handflatan visas då och då.

 

Kroppsvinkeln avslöjar dig

 


Öppen position: För att undvika att väcka negativa känslor står vi med kropparna i 45 graders vinkel mot varandra under sällskapliga möten, så att vi tillsammans bildar en rätt vinkel. 

Sluten position: När två personer vill ha intimitet ändras deras kroppsvinklar från 45 grader till 0 grader, så att de vänder rakt mot varandra. En man riktar inte bara kroppen mot kvinnan utan går också närmare in i hennes intima zon. Vi kan också utesluta en tredje person på detta sätt.

Benställningar i sittande

Korslagda ben: Oftast läggs det vänstra benet över det högra. När en person korsar både armar och ben drar de sig känslomässigt tillbaka från samtalet.

Skrevande men korslagda ben (benen i ett fyrtal, se bild): Signalerar en diskussionslysten eller tävlingsinriktat attityd. Män som sitter på det här sättet uppfattas inte bara som dominanta utan också som avslappade och ungdomliga.Den låsta ställningen med skrevande korslagda ben (se bild): Typisk för tävlingsmänniska som avvisar alla som inte tycker son dem.

Låsta anklar (se bild): Gesten visar att vederbörande håller tillbaka en negativ känsla, osäkerhet eller rädsla.

Benflätan: Användas nästan enbart av skygga och tillbakadragna kvinnor.

 

Spegling – att skapa goda kontakter

 

Vi speglar varandras kroppsspråk som ett sätt att skapa band mellan oss, bli accepterade och få ett gott förhållande till varandra, men vanligen är vi inte medvetna om att vi gör det.

Gäspningar och skratt är typiska gester som speglas omedvetet. Synkront kroppsspråk visar att människor är på samma våglängd. Du kan därför effektivt skapa ett gott förhållande till andra människor genom att medvetet matcha deras kroppsspråk och hållning. Personer som har avvikande åsikt visar däremot sitt missnöje genom att inte spegla gruppens kroppsspråk.

Även talmönstrat speglas, så vill du ha ett gott förhållande till en person så tala inte fortare än motparten. Det är dock klokt att inte spegla en persons negativa signaler.

 

Uppvaktnings- och attraktionssignaler

 

Mänskligt flirtande inbegriper en rad gester och ansiktsuttryck inte olik andra djurs parningsbeteende. Det grundläggande är att människor poängterar de sexuella skillnader när de vill locka till sig en medlem av det motsatta könet, det upplevs som sexigt.

Kvinnan initierar bekantskapen i 90 % av fallen. Hon gör det genom att sända en rad subtila signaler med ögon, kropp och ansikte till den utvalda mannen.

 

Steg 1. Ögonkontakt. Hon tittar över rummet och får syn på en man som ser trevlig ut. Hon väntar tills han lägger märke till henne, och då håller hon hans blick i omkring 5 sekunder och tittar sedan ner. Enn kvinna måste ge en man den här blicken i genomsnitt tre gångar, innan han fattar vad som är på gång.

 

Steg 2. Leende. Hon ger honom ett eller flera flyktiga leenden.

 

Steg 3. Putsning. Hon sätter sig rakt upp för att framhäva brösten och lägger benen eller fotlederna i kors för att de ska vara till sin fördel. Om hon står upp vickar hon istället med höfterna och lägger huvudet på sned för att visa upp halsen. Hon leker med sitt hår eller kastar med håret och rättar till kläder och smycken. Mannen svarar med gester som att räta på sig, dra in magen, justera kläderna, röra vid håret och stoppa tummarna i bältet. Båda pekar med kroppen och fötterna mot varandra och sätter kanske den ena eller båda händerna mot höfterna.

 

Steg 4. Prat. Han går fram till henne och försöker småprata för att bryta isen.

 

Steg 5. Beröring. Hon söker efter en möjlighet att ”råka” lägga en lätt hand på hans arm. Varje beröring upprepas sedan för att kontrollera att motparten accepterar den och låta honom förstå att den första inte var tillfällig. Kvinnan rör vid eller stryker lätt över mannens axel för att visa att hon bryr sig om hans hälsa och utseende. När en kvinna långsamt och sensuellt smeker sitt hår, sin hals eller sin nacke antyder det att mannen kan få beröra henne på samma sätt. Hon visar också upp den mjuka smidiga undersidan av handleden samtidig med handflatorna för sin potentiella partner.

 

Andra attraktionssignaler

Höjt axel med till hälften sänkta ögonlock håller kvinnan kvar mannens blick precis så länge att han lägger märke till axeln. Sedan tittar hon hastigt bort.

Gungande höfter. Vicka på bäckenet. Hon ställer en eventuell handväska nära mannen och smeker den kanske. Peka med knäet (med ena benet instoppat under det andra och knäet pekande på den person hon tycker är intressantast). Benflätan (långsamt lägga benen i kors och sära dem igen framför mannen och ömt smeka låret med handen).

Den vanligaste formen av sexuell manlighetsdemonstration är att justera skrevet. Vad gesten antyder är att hans genitalier är så stora och skrymmande att de kräver ständig tillsyn för att inte blodcirkulationen ska stängas av.

För mannen är tillgängligheten mer lockande än skönheten.
Män delar sig i tre jämnstora grupper när det gäller den kroppsdel hos kvinnan de attraheras mest av.

Stjärt: Rundade persikoformade skinkor är mest tilltalande.

Bröst: Det är klyftan som stimulerar mannen mest.

De långa benens lockelse: De extra långa benen är en stark icke-verbal signal som talar om för män att hon är sexuellt mogen och har förmågan att föda barn.

I det stora hela tittar även kvinnor efter atletiska kroppar med breda axlar, muskler på armar och bröstkorg och fast bakdel.

 Signaler för falskhet

 

Vad skulle det få för konsekvenser om du var absolut sanningsenlig mot alla du träffade? Du som alla andra använder säkert såkallade vita lögner, där syftet är att få andra att må bra.

 Man har funnit att 62 % av utvalde försökspersoner uttalade mellan två till tre lögner på 10 minuter.

 

De tre kloka aporna
När vi ser, uttalar eller hör lögner eller falskhet försöker vi troligen täcka över ögonen, munnen eller öronen med händerna. Dessutom ökar antalet sväljningar av saliv när vi ljuger. Snabba asymmetrier i ansiktsrörelserna avslöjar motstridiga känslor.

Kvinnor är betydligt bättre lögnare än män. Attraktiva personer blir mer trodda än oattraktiva. 

Lögnare ler mindre. Med träning kan lögnare bli lika övertygande som skådespelare. 

Åtta av de vanligaste lögngesterna:

 

 • Handen över eller mot munnen.
 • Handen mot näsan.
 • Handen mot ögat (kanske titta bort).
 • Handen mot örat.
 • Klia sig i nacken.
 • Dra sig i kragen.
 • Fingrar i munnen.

 

Utvärderings och förhalningsgester.
En god talare sägs instinktivt veta när hans åhörare är intresserad av det han säger och även när de har fått nog.

När lyssnaren börjar stödja huvudet med handen är det ett tecken på att han är uttråkad. Fingrar som trummar mot bordet och fötter mot golvet misstolkas ofta som tecken på leda, men egentligen signalerar det otålighet.

En person som bedömer någon eller något kan avslöja det genom att sätta en sluten hand mot hakan eller kinden, ofta med pekfingret riktat uppåt (huvudet vilar dock inte på handen).

Stryka hakan är ett tecken på att man går igenom en beslutsfattandeprocess. Om detta följs av korsade armar och ben och personen lutar sig bakåt på stolen kommer svaret förmodligen att bli nej. Om personen istället böjer sig framåt med öppna armar eller plockar upp ditt skrivna förslag, är chanserna goda att du får ett ja.

Personer med glasögon tar ibland av sig dem och stoppar ena skalmen i munnen istället för att stryka sig över hakan. Rökare suger på cigaretten.

 

Källa: Allan & Barbara Pease: Att tala så det syns. En bok om att tolka kroppsspråk. B. Wahlströms bokförlag. 2006.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s