Personliga erfarenheter blandat med fakta Bipolär

Upplever ofta att det finns okunskap ute i samhället när det gäller bipolär sjukdom. Därför skulle jag gärna vilja belysa och dela med mig av mina personliga erfarenheter kring ämnet. Blandat med lite fakta som finns på nätet(hänvisar till sidorna).Den här är ingen större planerad artikelserie utan bara skrivit utifrån mina tankar som jag har omkring ämnet.Jag skriver och tar upp frågor som kommer på vägen.Frågor som jag funderar på. Frågor som andra ställer och undrar över till exemepel skillnaden mellan mani och hypomani.

Några frågor som jag tänker ta upp är

Vad är bipolär sjukdom

Skillnaden mellan hypomani och mani

Syns bipolär sjukdom alltid utanpå

Hur är det med sjukdomsinsikten

Mediciner konsekvenserna med det

Depression

Personliga erfarenheter

Anhörigas upplevelser

övriga frågor som kommer på vägen under skrivandets gång

 

Bipolär sjukdom(källa 1177 skåne)

Bipolär sjukdom innebär oftast att vara manisk eller deprimerad i olika perioder. Däremellan brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt. Det är viktigt att få behandling om du har bipolär sjukdom, eftersom både manier och depressioner kan leda till svåra följder för dig själv och andra.

Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Sjukdomsförloppet kan förändras med tiden, och därmed vilken typ av bipolär sjukdom man har. Den mest kända varianten av bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom.

 

Symtom

Symtomen på bipolär sjukdom är symtom på mani och depression. Oftast kommer de i olika perioder, men en del kan ha maniska och depressiva symtom samtidigt. Några har bara maniska sjukdomsperioder, men det är ovanligt.

Mani

Om du har en manisk period kan du vara

 • överdrivet glad och upprymd
 • överaktiv
 • ha ett extremt stort självförtroende.

De flesta behöver mindre sömn än de brukar. Vissa blir irriterade lättare än vanligt, eller till och med aggressiva.

Man kan få dåligt omdöme och göra ogenomtänkta saker, som att göra av med mycket pengar eller försätta sig själv eller andra i farliga situationer.

Om de maniska symtomen är lindriga och inte leder till konflikter eller får andra allvarliga följder, kallas tillståndet för hypomani.

Depression

Om du har en depression känner du dig sällan glad, inte ens när du gör sådant som du vanligtvis brukar gilla. Lusten och orken att ta itu med saker minskar eller försvinner, och även vardagliga sysslor kan kännas tunga.

Det är också vanligt att man

 • har svårt att koncentrera sig
 • har dåligt självförtroende
 • har obefogade skuldkänslor
 • har svårt att sova
 • inte vill äta eller äter mer än vanligt
 • känner hopplöshet
 • har minskad sexlust.
 • Om depressionen djupnar kan man få självmordstankar.

Du kan ha en depression utan att det handlar om bipolär sjukdom.

Läs mer om olika typer av depression och vad som kännetecknar dem.

Psykotiska symtom

En kraftig mani eller svår depression kan leda till att du uppfattar och tolkar verkligheten på ett annorlunda sätt än vanligt, en så kallad psykos. Symtomen vid en depressiv psykos kan till exempel vara att tro att man är utsatt för förtal eller förföljelse. Vid en manisk psykos kan det förhöjda stämningsläget med det starka självförtroendet leda till att man till exempel tror att man kan lösa världsproblem.

De psykotiska symtomen brukar försvinna i takt med att man börjar må bättre.

Lindriga symtom som inte är sjukdom

Alla människor svänger ibland mellan att känna sig nöjda eller mindre nöjda med sig själva och sina liv. Det är vanligt med perioder av lindrig nedstämdhet som inte kan betraktas som depression.

En del personer har dessutom återkommande perioder med glatt humör och kreativitet, bättre självförtroende och mindre sömnbehov. Symtomen är då så lindriga att du ändå har full kontroll över dig själv, och det hela går över utan några problem.

Det här kan vara ett förstadium till bipolär sjukdom, men det kan också vara så att du har ett temperament där humöret lätt svänger. Det kallas ibland för cyklotymt temperament. Det är då inte frågan om någon sjukdom, utan om en typ av personlighet. Många med den här sortens humörsvängningar har nytta och glädje av sin energi, kreativitet och sitt goda humör. Samtidigt kan man behöva lära sig hantera sina humörsvängningar.

Om du ofta har perioder med nedstämdhet kan olika stresshanteringsmetoder vara till god hjälp, till exempel att öka förmågan till medveten närvaro, så kallad mindfulness.

 

Olika former av bipolär sjukdom

Sjukdomsförloppet vid bipolär sjukdom kan vara mycket olika för olika personer och kan även förändras med tiden.

Om depressioner varvas med kraftiga manier, ofta med psykotiska symtom, kallas tillståndet för bipolär sjukdom typ 1. Om depressionerna istället varvas med hypomanier kallas tillståndet för bipolär sjukdom typ 2.

En del har mer av maniska perioder, andra mer av depressioner. Ibland kan man ha så kallade blandepisoder med både maniska och depressiva symtom samtidigt. Sjukdomsepisodernas längd varierar också. En del har mycket långvariga manier och depressioner, medan andras symtom bara varar några få dagar.

Många som har bipolär sjukdom är helt utan symtom mellan sjukdomsepisoderna, medan andra har ständiga humörsvängningar. Några är nästan konstant deprimerade och har mycket korta perioder med hypomani eller mani.

Börjar ofta med depression

Bipolär sjukdom börjar ofta med en eller flera depressioner. Då kan det vara svårt att veta om det är en vanlig depressionssjukdom utan manier, eller om det handlar om bipolär sjukdom. Återkommande depressioner är betydligt vanligare än bipolär sjukdom. Om man har börjat få depressioner i tonåren kan man ha en större risk att få bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom typ 1

Bipolär sjukdom typ 1 är den form av sjukdomen som är mest känd, och som tidigare kallades manodepressiv sjukdom. Den innebär att du omväxlande får kraftiga manier och svåra depressioner.

Båda tillstånden är allvarliga och innebär ofta att man får svårt att klara sig själv. Särskilt vid mani brukar det vara nödvändigt att få vård på sjukhus. Om man får en kraftig mani kan man bli så uppvarvad att man helt tappar omdömet. Man kan också bli så aggressiv att man blir farlig för sig själv och andra. Vid en svår depression kan det finnas risk för självmord.

Ibland kan det behövas tvångsvård. Det kan hända om man riskerar att skada sig själv eller andra, och inte själv inser att man är sjuk.

Mellan perioderna av sjukdom kan man ofta må bra och leva som vanligt.

Det är vanligt att man blir sjuk för första gången i tonåren. Risken att bli sjuk är större om man har en nära släkting som har sjukdomen.

Bipolär sjukdom typ 2

Många som får återkommande depressioner har också perioder med hypomanier, alltså lindrigare maniska symtom. Symtomen kan då vara att du får ökad energi, större kreativitet, skämtsamhet och ett allmänt glatt humör som kan vara svårt att uppfatta som ett sjukdomstillstånd. Det är ändå viktigt att kartlägga de perioderna, eftersom vanlig depressionsbehandling ofta inte fungerar.

I stället måste man få medicin som stabiliserar stämningsläget. De allra flesta som har bipolär sjukdom typ 2 utvecklar aldrig några riktigt maniska perioder, men ungefär en av tio gör det.

Snabb pendling mellan mani och depression

Sjukdomen kan ibland förändras så att man snabbt pendlar mellan depression och mani. Om man har fyra eller fler episoder av mani eller depression under ett år kallas tillståndet rapid cycling. Det betyder just snabb pendling.

Ibland är svängningarna ännu snabbare, och kallas då ultrarapid cycling. Det kan ibland vara svårt att skilja från andra tillstånd som borderline eller adhd. För att diagnosen och behandlingen ska bli rätt bör tillståndet undersökas noga.

Manisk period och depression samtidigt

Ungefär en tredjedel av alla som har bipolär sjukdom har vid en eller flera perioder blandade tillstånd med både maniska och depressiva symtom samtidigt, så kallade blandepisoder. Man kan till exempel vara manisk och samtidigt ha depressiva symtom som förtvivlan och hopplöshetskänslor. Man kan också vara deprimerad och samtidigt överaktiv som vid mani

 

Min bipolära historia

I ett samhälle där människor lätt stigmatiseras särskilt när det gäller psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa. Jag har funderat mycket på saken. Hur öppen bör eller kan man vara när man skriver på sociala medier och i offentliga forum.

Det får ju förstås konsekvenser. Både för sig själv och nära anhöriga.Jag har tills alldeles nyligen försökt att behålla allt för mig själv. Skydda de som finns runt omkring mig. Skydda mig själv.

En anledning har bland annat varit att det har varit svårt att acceptera att man lider av psykisk ohälsa. Samt rädslan av att stigmatiseras.Det skall erkännas att jag fortfarande tvivlar mellan varven(även om det inte finns någon tvivel hos dr).

Men genom att erkänna det offentligt så blir det någon slags acceptans för mig själv också;).Nu känner ju alla inte mig så helt offentligt blir det inte.

Jag är bipolär(och ja jag skriver ”jag”). Jag vet att man inte är utan att man har bipolär sjukdom. Men jag tycker inte riktigt att det stämmer. För att vara bipolär är så sammanflätat med ens egen personlighet ens eget jag. Jag har iallafall väldigt svårt att veta var gränsen går någonstans ibland.

Att lida av psykisk ohälsa är ju inte värre än av att lida av fysisk ohälsa. Iallafall inte praktiken.Nu vet jag att det tyvärr inte är likadant ute i den verkliga världen därute. Människor är inte alltid så förstående. Det har jag bla fått uppleva som svensk konvertit.

Men jag har liksom ingenting att förlora längre på att hålla detta hemligt för mig själv eller andra. Dels för att många redan vet om det. Har varit klart uppenbart för de nära i min omgivning under olika bipolära skov.

Lite kort historia kring min bipolära sjukdom.

Förmodligen så blev jag sjuk i 20 års åldern enligt läkare. Mestadels har jag varit frisk och normal;)(så normal som bara jag kan vara;)).Men mitt liv har varit en berg och dalbana på många olika sätt. När jag var 36 år så fick jag min diagnos. Medicineras nu med flera olika mediciner för att stabilisera med mående bland annat med litium(samma ämne som finns i batterier;)). Och det fungerar bra.

Ja nu har jag kommit ut från garderoben;). Så nu vet ni hur det ligger till;).

Kommer att skriva mera i mina andra inlägg. Börjar så här. Märker att jag ännu har lite svårt att vara för öppen när jag skriver. Men det kommer.

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s