Vad är det för skillnad mellan att vara manisk eller hypomanisk

Min kommentar:Först måste vi förstå det bipoläras olika sjukdoms symtom och dess olika spektrum.Jag tänker ta upp detta mera ingående i andra texter.Så jag skriver bara lite kort om det här.

De som har bipolär sjukdom har ett dysfunktionellt sätt att fungera jämfört med de som inte har det.

Detta ger konsekvenser för den enskilde individen samt anhöriga och för samhället i övrigt.Varje samhälle har sin egen gräns vad som kan anses gå inom normen för psykisk ohälsa.Till exempel i vissa afrikanska stammar så ses psykos som något väldigt spirituellt då det anses som att man kan ha kontakt med ”andevärlden”.

Vad är en mani och hypomani och skillnaden mellan dem(källa:Wikepedia)

MANI      
I en mani är humöret onormalt förhöjt och expansivt men också irritabelt. Lyckorus (eufori) och grandiositet kan snabbt växla till aggressivitet och emotionalitet; minsta missnöje leder till ilska eller upprördhet. Sömnbehovet minskar men personen har mer energi och är mycket aktiv. Vanliga tecken är rastlöshet, impulsivitet, tankeflykt, försämrad koncentration och ett jäktat ordflöde. Vårdslöshet och oansvarighet följer försämrat omdöme; den sjuke tar risker, vill leva ut drömmar men handlar bortom sin faktiska förmåga och utan insikt om konsekvenserna. Många blir överdrivet sociala eller sexuellt intimsökande, andra mer påträngande och intoleranta. Sociala gränser försvinner, personen gör bort sig och saknar självkontroll eller visar ingen hänsyn då storhetskänslor (megalomani) gör att denne känner sig ”utvald” eller på ”särskilt uppdrag”. I allvarliga fall uppträder också psykotiska symtom som vanföreställningar och hallucinationer, eller psykomotorisk agitation i sådan grad att personen är obegriplig eller inte går att kommunicera med.Svårigheterna för den sjuke att fungera normalt är markanta. Ett maniskt skov kan pågå i en knapp vecka men också behöva

sjukhusvård.Samsjuklighet är vanligt och missbruk förekommer ofta, särskilt med alkohol eller andra lugnande eller stimulerande medel som kokain och sömntablette

Hypomani

Tecken på hypomani är att personen är upprymd, optimistisk och pratsam, ofta också skarpare med förbättrad koncentration och kognition, snabbare tankar och fler idéer. Många blir driftiga, målorienterade och produktiva. På samma gång framträder vanligtvis också negativa tecken på depression. De sjuka är retliga eller otåliga, känner sig kritiserade och motarbetade. Minskat sömnbehov är den pålitligaste indikatorn för sjuklig hypomani. I ett uppvarvat eller rastlöst tillstånd är det svårt för individen att koppla av och att vara stilla; kroppsrörelser kan vara ofrivilliga. Förmågan att fokusera försämras. I ett samtal kan det bli svårt att hålla tråden men även att inte prata för fort eller sluddra. Beteendet förändras.

Många blir ovanligt sociala och kärvänliga. De bryter ofta mot normer liksom sina egna regler och vanor, tar större risker – inte sällan också promiskuöst. En överdriven nöjeslust som till exempel kan uttrycka sig i impulshandlingar som ekonomiska och sexuella utsvävningar ökar risken avsevärt för obehagliga konsekvenser.

Dessa konsekvenser för personen och omgivningen är definitionsmässigt lindrigare vid en hypomani än vid en mani, men var den exakta gränsen ska dras är en bedömningsfråga:

Den avgörande skillnaden mellan mani och hypomani är inte symtomen i sig, som i stort är desamma, utan i stället svårighetsgraden och hur pass mycket individen påverkas.(Wikepedia).

Min kommentar: Alltså så är det svårighetsgraden i sjukdomen som är avgörande för om man skall anses som hypoman eller manisk. Det är samma symtom och samma sjukdom.Man kan vara allt från lätt euforisk med en allmän känsla av välmående. Till att vara helt galen och springa naken på stan och tro att man är jesus.

Enstaka hypomana drag är inte problematiska.Sjukdomsbilden framträder när humöret inte går att kontrollera eller är flyktigt och ombytligt med åtföljande symtom på depression.(Wikepedia)

Symtomens svårighetsgrad kan svänga under dagen och även från dag till dag. Personen i ett hypomaniskt skov är så uppenbart olik sitt normala jag att förändringarna i humör och funktion kan observeras av andra, i allmänhet under minst fyra dagar. Individen själv tycker ofta att allt känns väldigt bra och förnekar att något är fel fastän närstående känner igen symtomen.(Wikepedia)

Min kommentar:Det finns klassiska manier(med alla symptom eller delar av dem som räknas upp här ovan) och det finns också manier där man också drabbas av en psykos samtidigt. Det är det som är det svåraste symtomet i bipolär sjukdom.Det är där som man kan flippa ut helt och tro att man kan flyga eller tro att man är en särskild person med speciella krafter.Det är ofta så vi föreställer oss maniska personer.Men sanningen är att det finns ett brett spektrum åt båda hållen. En person som är manisk förstör oftast för sig själv och andra i sin sjukdomsepisiod. Men det är ändock förhållandevis få personer som springer naken på stan. Men man skall inte bagatellisera svåra manier.Det innebär ett stort lidande för den som drabbas och dess anhöriga.

Förutom manier hypomanier depressioner så finns det också mixed states blandtillstånd. Det vill säga att man är både manisk deprimerad ångestfylld samtidigt allt på en gång. Jag skall skriva mera om det en annan gång. Vill inte skriva för långa texter samtidigt då jag tror att det blir för rörigt att läsa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s