Kastsystemet och bajsplockarna i indien (del 2)

2010-07-12 @ 22:19:44

En utav de värsta dokumentärer som jag någonsin sett handlar om bajsplockarna i Indien. Det är så ofattbart att förstå att vissa människor lever under en sådan total misär.

I många städer och byar i Indien – även huvudstaden New Delhi – anlitas de ringaste av de kastlösa, kallade valmikis, att arbeta för en spottstyver. De anlitas bara för att gräva sig ner i tilltäppta avlopp,för att handtorka toaletter och för att som sitt dagliga arbete med bara händerna frakta bort mänsklig avföring – vackert omdöpt till ”nattens mylla”.

Detta trots att torrdass och manuell avfallshantering varit förbjudet i lag i Indien sedan 1993.

Tidigt på morgonen börjar Santra att för hand tömma latriner, torr-toaletter, hos några familjer i byn Akiya Dev i distriktet Ratlam i Madhya Pradesh i Indien. Avföringen samlar hon i en liten korg. Till sin hjälp har hon bara en kvast och en liten skrapa.

– Jag tömmer toaletterna hos fem hushåll per dag, berättar Santra.

Det måste göras tidigt om morgnarna, helst ska ingen i byn behöva se latrintömmarna. När Santra går genom byn döljer hon sitt ansikte. Hon tillhör daliterna, en stor grupp människor som fötts utanför de fyra stora grupperna i kastsystemet.

Det är inte ovanligt att Santra bokstavligt talat måste krypa i bajset för att komma åt. Ibland måste hon använda händerna. Sedan bär hon korgen ut ur byn, till en avstjälpningsplats. Hon måste gå flera vändor för att få med allt.

Skador och sjukdomar
Santras fingrar är stela och svullna och avföringen, som ofta droppar igenom korgen, ger frätskador och allergier. Andra vanliga sjukdomar är astma och leversjukdomar. Att vara latrintömmerska är en kränkande och motbjudande syssla att utföra och Santra får inte betalt i pengar. I stället får hon några bröd samt vete i ersättning.

”Garima” betyder värdighet
Enligt indisk lag är det förbjudet att ha den typen av toaletter som kräver manuell tömning, men risken att bli dömd är liten och böterna är låga.

Annonser

Religiösa indien och kastsystemet (Del 1)

2010-07-12 @ 22:18:02

Indien är ett land som alltid har facinerat mig. Och jag hoppas att jag skall kunna få möjligheten att få resa dit någongång i framtiden.

I indien så bor det över en miljard människor. Där finns också de stora världsreligionerna som hinduismen, buddhismen, jainismen, sikhismen, zoroastrismen, judendomen, kristendomen och islam som lever sida vid sida.

Eftersom att jag själv tycker att det här ämnet är så intressant. Så tänkte jag ta upp en liten artikelserie om indien i några delar.

Kastväsendet är ett uråldrigt påfund som kan spåras till den gamla vedaböckerna daterade långt före vår tidräkning. Kastväsendet är en form av klassuppdelning, och det enda sättet att stiga i graderna är att vara sitt kast troget och på så sätt återfödas i ett högre.

Diskriminering p.g.a. kast är förbjudet enligt den indiska grundlagen, i tillämpningen innebär det att man inte får behandla folk som ”oberörbara” – även om det fortfarande sker. Det är fortfarande så att sämre jobb sköts av de i de lägre kasten, medan de rika med bra jobb och makt oftast tillhör något av de högre.
Förbättringar på detta område sker hela tiden, men det kommer ta lång tid innan kasterna förlorar betydelse, särskilt bland de fattiga och outbildade. Tex. så dödas många personer i stridigheter mellan kasten varje år.
Det är även mycket ovanligt att man gifter sig (eller blir bortgift) mellan de olika kasterna.

Stort antal kaster

Det finns många olika uppgifter om antalet kaster i Indien. Uppgifterna växlar mellan 3000 och 6400 kaster (Jatis) samt upp till 25.000 underkaster! Daliterna kallas felaktigt kastlösa, de har sin kast (jati) men står utanför det ’ariska samhället’ och dess fyra varna.

Varna

Varna betyder färg och kommer troligen ifrån de invandrande klaner av Indoeuropéer som delades upp efter hudfärg. De olika kasterna var ett sätt att hålla de olika raserna rena genom att undvika giftermål med ickearierna som redan bodde i Indien.
Det sägs att guden Brahma skapade människorna utifrån sin egen kropp, från huvudet kom prästerna fram, krigarna kom från armarna och låren gav liv till bönderna. Fötter anses vara en mindre aktningsvärd kroppsdel och därifrån härstammar bönderna enligt folktron. De olika varna har olika grad av rituell renhet och är uppdelade enligt tabellen nedan.

Kast Ställning / Yrke Framsprunget från
1. Brahman Präster Huvudet
2. Kshatriya Jordägare, soldater och ämbetsmän Armarna
3. Vaisyas Handelsmän och hantverkare Låren
4. Sudra Bönder med flera Fötterna
5. Daliter De oberörbara

Personerna i den femte gruppen kommer till stor del från stamfolk och urinvånare.
De olika grupperna kan i sin tur delas upp i flera underkaster eller Jatis. Varna har idag till stor del förlorat sin betydelse i Indien och när man talar om kasttillhörighet är det oftast Jati man menar.

Jati

Begreppet jati kommer från janam=födelse och har betydelsen ”vad man är född till” (Så när man frågar vilken kast någon tillhör så undrar man vad personen i fråga är född till).